Nadreaktywny pęcherz u dzieci. Jak leczyć?

Nadreaktywny pęcherz u dzieci to naukowa nazwa nocnego moczenia. Schorzenie to uznawane jest za naturalną część dorastania. Wraz z upływem czasu powinien się uregulować. W momencie, gdy moczenie nocne zdarza się częściej, wkrótce może doprowadzić do nadaktywności pęcherza lub nietrzymania moczu. Generalnie, moczenie nocne nie jest uważane za nietrzymanie moczu wśród małych dzieci i na ogół nie jest rozpoznawane u starszych dzieci, dopóki nie osiągną one wieku 5 lub 6 lat.

Co to jest nadreaktywny pęcherz?

Nadreaktywny pęcherz jest jedną z najczęstszych przyczyn nietrzymania moczu. Sam pęcherz próbuje często uzupełnić pustkę, nierzadko nie wysyłając sygnału do mózgu. Tym samym dziecko nie jest ostrzegane o potrzebie oddawania moczu. Powoduje to moczenie w godzinach dziennych i nocnych.

Objawy moczenia nocnego

Zachowanie, które może sygnalizować nadaktywność pęcherza, jest powszechne wśród dzieci, które dopiero uczą się oddawać mocz do nocnika.

Nietrzymanie moczu jest zdefiniowane jako utrata kontroli nad pęcherzem. U dzieci często powoduje to zabrudzenie ubrań lub nocne moczenie nocne. Podczas gdy zachowanie to jest powszechne u dzieci, które nadal są nauczane oddawać mocz do nocnika, większość z nich wyrasta z niego w wieku 3 lat. Oznaki i objawy nadreaktywnego pęcherza u dzieci mogą być trudne do zauważenia. Ogólnie rzecz biorąc, rodzice powinni zwracać uwagę na następujące objawy:

  • częste zwilżanie bielizny w ciągu dnia po 3 roku życia lub nocne moczenie po 4. roku życia,
  • częstsze korzystanie z łazienki lub bieganie do łazienki,
  • przerwany sen z powodu potrzeby oddania moczu.

Przyczyny nadreaktywnego moczenia

Przyczyny nadreaktywności pęcherza u dzieci mogą się znacznie różnić w zależności od dziecka. Niektóre z najczęstszych przyczyn to:

  • Znajdująca się w napojach energetycznych kofeina jest substancją moczopędną, która wypycha płyny z organizmu i może prowadzić do częstszego oddawania moczu. Może również powodować skurcze mięśni w pęcherzu w dużych ilościach.
  • Jedzenie lub picie czegoś, na które dziecko jest uczulone, może również powodować nadreaktywność pęcherza.
  • Niepokój. Sytuacje, w których strach lub niepokój o dziecko mogą również powodować zwilżanie bielizny.
  • Struktura pęcherza. Jeśli sam pęcherz jest nieprawidłowo mały lub występują pewne nieprawidłowości w pęcherzu lub połączonych systemach.
  • Drażnienie ściany pęcherza moczowego. Pęcherz może odpowiedzieć na infekcję lub podrażnienie poprzez częstsze oddawanie moczu, powodując objawy nadreaktywności pęcherza.

Leczenie nocnego moczenia

Do najczęstszych metod leczenia nocnego moczenia należy przekwalifikowanie i ćwiczenia mięśni dna miednicy. Przekwalifikowanie się pęcherza polega na wprowadzeniu dziecka w ,,harmonogram pustych stolików”, podczas którego udają się do toalety, aby oddać mocz zgodnie z harmonogramem. Pomaga to w powolnym treningu pęcherza, aby utrzymać w nim coraz więcej moczu, tak jak zostało to zaplanowane. Ćwiczenia dna miednicy stanowią sposób na wzmocnienie mięśni, które są używane do spowolnienia i zatrzymania przepływu moczu i zapobiegania zwilżaniu.