Zabezpieczenie majątkowe – dlaczego jest stosowane?

Zabezpieczenie majątkowe – dlaczego jest stosowane?

Warto na samym początku zauważyć, iż celem postępowania karnego jest znalezienie sprawcy przestępstwa, a ponadto wymierzenie mu kary.

Zabezpieczenie majątkowe

W wielu przypadkach już na początku śledztwa pojawia się sytuacja, iż prokurator ingeruje też w majątek podejrzanego, dokonując zabezpieczenia na jego mieniu. Jest tak, gdyż wyrok, który ma zapaść w sądzie, nierzadko dotyczy kwestii majątkowych, w tym zwłaszcza wymogu poniesienia przez osobę podejrzaną finansowych konsekwencji swych czynów.

Jeżeli celem jest rzeczywista realizacja wyroku, często wymagane jest zastosowanie już na samym początku postępowania sądowego zabezpieczenia majątkowego osoby podejrzanej.

Kiedy stosowane jest zabezpieczenie majątkowe?

Sporo osób zastanawia się, w jakich typach spraw karnych stosowane jest zabezpieczenie majątkowe. Okazuje się, że w nie każdym przypadku realizowane jest takie działanie.

Trzeba wiedzieć, że możliwość zastosowania Zabezpieczenia majątkowego dotyczy tylko spraw, w których sąd może orzec grzywnę bądź świadczenie pieniężne. Do tego dolicza się przepadek, środek kompensacyjny, a ponadto zwrot osiągniętej korzyści majątkowej bądź jej równowartości.

Co trzeba wiedzieć o zabezpieczeniu majątkowym?

Zabezpieczenie majątkowe stosowane jest w przypadku spraw, w których osoba oskarżona musi uiścić orzeczoną wyrokiem sądu karę grzywny. Do tego dolicza się też przypadki, w których zasądzone jest przez sąd świadczenie pieniężne. Osoba pokrzywdzona przestępstwem nierzadko może też wystąpić do sądu o orzeczenie tak zwanego środka kompensacyjnego. Mowa tutaj o obowiązku naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody bądź zadośćuczynienia za doznaną krzywdę.

Mało kto wie o tym, że przepadek orzekany jest co do zasady w zakresie przedmiotów, które pochodzą bezpośrednio z przestępstwa. Do tego dolicza się też przedmioty, które służyły bądź były przeznaczone do popełnienia przestępstwa. Zabezpieczenie majątkowe stosowane jest też w celu zapewnienia wykonania po wydanym wyroku zwrotu osiągniętej korzyści majątkowej.