Charakterystyka najważniejszych parametrów okien

łukasz - eurocolor - euro (3).jpg

O jakości okien najwięcej mówią ich specyficzne parametry, które producent okien powinien zamieścić w karcie wyrobu ze szczegółowym opisem. Dzieli się je na dwie kategorie, z czego jedną stanowią własności wpływające na żywotność okna, a drugą te wpływające na komfort ich użytkowników.

Przepuszczalność powietrza

Oznacza się ją klasami od 1 do 4, z czego numer 4 przypisywany jest oknom o najniższej przepuszczalności. W celu określenia tego parametru bada się, jaka ilość powietrza może przedostać się przez okno o określonej szczelinie.

W tym momencie zdecydowana większość inwestorów przy współpracy z producentem okien decyduje się na okna o przepuszczalności powietrza oznaczonej numerem 4. Dodatkowymi praktycznymi elementami konstrukcyjnymi są nawiewniki, które dbają o to, by mimo wszystko powietrze było na bieżąco wymieniane (pomimo maksymalnej szczelności), zwłaszcza w przypadku braku obecności wentylacji mechanicznej, która dałaby podobny efekt.

Przenikalność ciepła

Kolejnym kluczowym parametrem oznaczanym w karcie wyrobu jest współczynnik przenikania ciepła, który według prawa zmienionego na początku 2021 roku powinien wynosić 0,9 W/(m²·K), czyli dokładnie tyle, ile wcześniej wynosił on prawie wyłącznie w budynkach energooszczędnych. Warto zdać sobie sprawę z nowych norm, którym podlegają wszyscy, bo jeśli okaże się, że w tym momencie się ich nie spełnia, trzeba będzie pomyśleć o wymianie okien celem odpowiedniego doposażenia budynku.

Producent okien może też oczywiście zaproponować inwestorom produkty o innym współczynniku, bo sporo zależy tutaj od ogólnego przeznaczenia budynku, a nawet i od jego położenia i tego, z jakimi warunkami jego okna będą mierzyć się każdego dnia. Parametr „0,9 W/(m²·K)” to po prostu maksymalna dozwolona wartość, której nie wolno przekraczać.

Odporność na wiatr

A mówiąc dokładniej – odporność na obciążenie wiatrem, bo tak też określa się tą właściwość w kartach wyrobu tworzonych przez producenta okien. Parametr oznaczany jest klasami od A1 do C6. W tym momencie oknami najczęściej wybieranymi przez klientów są te o odporności na obciążenie wiatrem znakowanej klasą B-3 lub B-4.

Mówiąc o odporności na działanie wiatru, po części ma się na myśli sztywność okien i ich podatność na reagowanie na oddziałujące na nie obciążenia. Klasa wskazuje na to, jak bardzo rama okna może ugiąć się pod wpływem wiatru o konkretnej prędkości. Najsztywniejsze są okna o klasie C-6, a najmniej sztywne te o klasie A-1.